PaasJubel 2018 – Ere zij aan God de Vader

In beide PaasJubel 2018 diensten zongen we: Ere zij aan God de Vader.